GustoMSC|NOV

Croeso i fferm wynt arnofiol ar y môr

Llywelyn

 

Cefndir

Bydd fferm wynt Llywelyn oddi ar arfordir Sir Benfro’n darparu 300MW o gapasiti ynni adnewyddadwy glân, di-garbon i dde Cymru.

Bydd fferm wynt Llywelyn, ynghyd â’i chwaer brosiect ‘Petroc’ yn nyfroedd Cernyw, ymhlith prosiectau gwynt ar y môr arnofiol cyntaf ar raddfa fasnachol yn y DU, gan ddefnyddio’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg ynni adnewyddadwy glân ar y môr. Bydd technoleg gwynt arnofiol arloesol yn ein galluogi i osod Llywelyn mewn dŵr dyfnach, ac ymhellach o’r lan, gan leihau effeithiau gweledol ac amgylcheddol wrth fanteisio i’r eithaf ar wyntoedd cryfach a mwy cyson.

300MW o gapasiti gosodedig

20 tyrbin

40 milltir o’r lan

Gwasanaethu 232,000 o gartrefi*

*Cyfwerth â 232,392 o gartrefi, a gyfrifwyd fel y capasiti gosodedig (300MW), wedi’i luosi â ffactor llwyth “pob gwynt” BEIS (ar y tir ac ar y môr) a fynegir fel ffracsiwn o 1 (0.3164) wedi’i luosi â nifer yr oriau mewn blwyddyn (8,760), wedi’i rannu â’r defnydd cyfartalog o drydan domestig blynyddol a fynegir mewn KWh (3,578).

Y Môr Celtaidd

Gydag adnodd gwynt rhagorol, dyfnder dŵr addas a gofyniad ar gyfer cynhyrchu trydan newydd, mae’r Môr Celtaidd yn ddeniadol iawn i ddatblygiad gwynt arnofiol. Mae’r rhanbarth yn cynnig cyfle unigryw i ddatgloi capasiti ynni glân newydd a helpu i sefydlu sector diwydiannol newydd. Hyd yma, ychydig iawn o ddefnydd o seilwaith ar y môr a welwyd yma.

Mae Llywelyn yn un o ddau brosiect gwynt ar y môr arnofiol arloesol a ddatblygwyd gan Falck Renewables a BlueFloat Energy yn y Môr Celtaidd. Ynghyd â Petroc, gallai’r prosiectau hyn gyfrannu hyd at 600MW o gapasiti ynni adnewyddadwy i dde Cymru a de-orllewin Lloegr, a chyflawni’r rhan fwyaf o darged gwynt ar y môr arnofiol 1GW y DU erbyn 2030.

Gallwch ddarllen mwy am Petroc yma.

Lleoliad y safle

Lleolir fferm wynt Llywelyn yn nyfroedd Cymru, 40 milltir oddi ar arfordir Sir Benfro.

Dewiswyd lleoliad Llywelyn yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb helaeth a phroses asesu safle drylwyr. Mae ein hasesiad wedi cynnwys adolygiadau o ardaloedd gwarchodedig, effeithiau amgylcheddol, llwybrau ceblau, seilwaith presennol, traffig morol, a gweithgarwch pysgota.

Rydym wedi llofnodi cytundeb gyda’r Grid Cenedlaethol, gan sicrhau cysylltiad grid 300MW yn Sir Benfro. Mae gweithredwr y system yn ystyried uwchraddio’r safle presennol er mwyn hwyluso’r cysylltiad.  Bydd y datblygiadau hyn yn galluogi prosiect gwynt ar y môr Llywelyn i ymuno â’r system gynllunio yn gyflym.

 

Llinell amser y prosiect

2020

 • Dewis y safle
 • Asesiadau adnoddau gwynt
 • Adolygiad o gyfyngiadau amgylcheddol

2021

 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Cytundebau cysylltu â'r grid
 • Cychwyn arolygon adar a mamaliaid

2022

 • Proses prydlesu gwely'r môr Ystad y Goron
 • Cynllunio diwydiannol a'r gadwyn gyflenwi
 • Optimeiddio cysyniad y prosiect

2023

 • Cwmpasu amgylcheddol
 • Cychwyn arolygon technegol

2023-2025

 • Proses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS): Archwiliad gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) a phenderfyniad gan Lywodraeth Cymru
 • Peirianneg prosiect manwl (Dylunio peirianneg pen blaen)

2026

 • Contractau ar gyfer rownd Difference Allocation

2027-2030

 • Saernïo, cydosod, gosod a chomisiynu

2030

 • Ar waith

Y newyddion diweddaraf