Cefndir

Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy wedi creu partneriaeth i ddatblygu ynni gwynt ar y môr arnofiol yn y Môr Celtaidd, gan adeiladu ar eu cydweithrediad presennol yn yr Alban a’r Eidal.

Daw ein partneriaeth â’n harbenigedd unigryw ar wynt ar y môr arnofiol i’r Môr Celtaidd. Ym mis Ionawr 2022, sicrhaodd ein partneriaeth dri safle ar gyfer prosiectau gwynt ar y môr arnofiol ym mhroses brydlesu ScotWind, cyfanswm o 3GW o gapasiti a sefydlu Falck Renewables a BlueFloat Energy fel ceffylau blaen ym maes gwynt ar y môr arnofiol yn y DU.

Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy yn cydweithio i ddatblygu prosiectau gwynt ar y môr arnofiol yn yr Eidal hefyd.

Falck Renewables

Mae Falck Renewables, sy’n weithgar yn y DU ers 2002, yn gwmni byd-eang mewn ynni glân, yn enwedig ynni solar, gwynt ar y tir a gwynt ar y môr. Mae eisoes yn gweithredu 12 o ffermydd gwynt ar y tir yn y DU (413 MW) ac wedi arloesi gyda pherchnogaeth gymunedol ynni gwynt drwy alluogi miloedd o bobl i brynu cyfran yn eu ffermydd gwynt lleol.

BlueFloat Energy

Mae BlueFloat Energy yn ddatblygwr byd-eang mewn ynni gwynt ar y môr gyda phrosiectau yn Sbaen, yr Eidal, Ffrainc, Awstralia a Seland Newydd ar hyn o bryd, yn ogystal â’r DU, lle mae wedi sicrhau tri safle yn rownd brydlesu ddiweddaraf ScotWind.

Wedi’i sefydlu gan weithwyr ynni adnewyddadwy proffesiynol a chyda gweledigaeth i gyflymu’r defnydd byd-eang o wynt ar y môr fel galluogwr allweddol ar gyfer y cyfnod pontio ynni a thwf economaidd, mae BlueFloat Energy yn elwa ar arbenigedd tîm rhyfeddol wrth ddylunio, datblygu, ariannu, adeiladu a gweithredu prosiectau gwynt ar y môr.