Cadwyn gyflenwi

Datblygu cadwyn gyflenwi leol

Rydym mewn cysylltiad cyson â’r gadwyn gyflenwi yn ne Cymru ac yn bwriadu datblygu sylfaen weithgynhyrchu leol ar gyfer gwynt ar y môr arnofiol. Yn seiliedig ar ein gwybodaeth helaeth am y sector, byddwn yn dewis technolegau a all wneud y mwyaf o’r seilwaith rhanbarthol presennol a gwneud y gorau o fuddsoddiadau newydd.

Mae Falck Renewables a BlueFloat Energy wedi cael cyfarfodydd gydag awdurdodau porthladdoedd lleol hefyd, lle trafodwyd gofynion technegol ar gyfer seilwaith porthladdoedd. Bydd y ddeialog barhaus hon yn helpu i asesu’r seilwaith presennol yn y rhanbarth, ei fapio yn erbyn anghenion y prosiect a nodi’r bylchau er mwyn sicrhau bod unrhyw fuddsoddiadau ac uwchraddio arfaethedig i’r harbyrau’n bodloni gofynion penodol y diwydiant gwynt arnofiol.

Gweithio gyda ni

Wrth i brosiect Llywelyn gamu ymlaen, byddwn yn ychwanegu mwy o wybodaeth i’r dudalen hon ar gyfer darpar gyflenwyr cyn bo hir.

Bydd hyn yn cynnwys porth Cadwyn Gyflenwi, a fydd ar gael o’r dudalen hon, lle gallwch gofrestru fel cyflenwr posibl ar gyfer fferm wynt Llywelyn. Byddwn yn chwilio am gyflenwyr o bob math, o faes peirianneg, gweithgynhyrchu a gwasanaethau morol, i arlwyo a gwestai.

Bydd porth tebyg ar gael ar gyfer ein prosiect arall yn y Môr Celtaidd, Petroc, yn nyfroedd Cernyw. Cliciwch yma am fwy o fanylion waters.

logo

Cofrestru cyflenwyr

I wybod mwy am y cyfleoedd i gadwyni cyflenwi ffermydd gwynt Llywelyn neu Petroc yn y dyfodol, cofrestrwch isod.

    Anfon